REZERWACJA Pn-Pt 8:00-18:00, Sob-Niedz 9:00-16:00

POLCAR - Międzynarodowy przewóz osób

Tytuł projektu:


„Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Transportowego POLCAR Bogdan Kałabunowski”

Numer projektu: RPLU.15.01.00-06-0177/22


Cel projektu:


Celem głównym projektu jest zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej (jeden z głównych składników kosztów analizowanego przedsiębiorstwa) poprzez budowę 2 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 57,51 kWp). Realizacja projektu doprowadzi do zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności (cel odnoszący się do przedsiębiorstwa) oraz zmniejszenia emisji CO2 i pyłów do atmosfery (wymiar ekologiczny), a tym samym transformacji energetycznej regionalnej i krajowej gospodarki. Przedmiotowy projekt wynika z przeprowadzonej szczegółowej analizy zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię elektryczną. Analiza ta doprowadziła do identyfikacji szczegółowej projektu składającego się z 2 mikroinstalacji fotowoltaicznych: 1) instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,78 kWp zlokalizowanych w Lublinie przy Al. Kraśnickiej 238 B (baza transportowa Wnioskodawcy) 2) instalacji fotowoltaicznej o mocy 26,73 kWp zlokalizowanych w Palikije Pierwsze 112 (Wojciechów); rozbudowa istniejącej instalacji do poziomu 40 kWp (baza warsztatowa Wnioskodawcy). Przedmiotowy projekt doprowadzi do znacznych oszczędności w eksploatacji obiektów, powstania energii z OZE, wykorzystywanej głównie na cele własne.

Wartość projektu ogółem: 248 829,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 202 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 131 495,00 PLN

Klauzula informacyjna w związku z RODO administratorem Pani(a) danych osobowych jest POLCAR Przedsiębiorstwo Transportowe Bogdan Kałabunowski z siedzibą w Lublinie, ul. Al. Kraśnicka 238 B 20-718 Lublin NIP 712-025-55-39, Tel: 504-252-811. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług/ ofertowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, odbiorcami Pani(a) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Pani(a) dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub dłuższy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, posiada Pan(i) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji usług /ofertowania.

Copyright © POLCAR 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone

POLCAR - Międzynarodowy przewóz osób